Close Menu

Bijeenkomst 'Vis in uiterwaarden'

Het OBN Deskundigenteam Rivierenlandschap, Rijkswaterstaat en ATKB hebben op vrijdag 16 maart 2018 samen een bijeenkomst over 'vis in uiterwaarden' georganiseerd. Daar zijn o.a. de resultaten gepresenteerd van grootschalig visonderzoek in uiterwaard wateren. Zie hier het programma. Het verslag vindt u hier.

Presentatie Margriet Schoor Rijkswaterstaat visonderzoek 2017

Presentatie Martijn Dorenbosch Bureau Waardenburg OBN nevengeulen als kraamkamer

Presentatie Jan Kranenbarg Ravon over overstromingsvlakten

Factsheet met resultaten visbemonstering Rijkswaterstaat 2017