Symposium

Natuur- en waterbeheer in het laagveen- en zeekleilandschap: successen en uitdagingen.   

 

 

Vooraankondiging: download hier de PDF

 


Het OBN Deskundigenteam Laagveen- en zeekleilandschap organiseert samen met de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) op 13 september 2017 een symposium over de ontwikkeling en het beheer van natuur en water in laagveen- en zeekleigebieden.

De ambitieuze kernopgaven voor de Natura 2000-gebieden zijn opgepakt door beleid en beheer. De doelen zijn helder en de inzet is groot. De waterkwaliteit wordt beter in veel natuurgebieden, dus we gaan de goede kant op. Maar de verlandingsprocessen die zo belangrijk zijn voor de biodiversiteit laten zich lastig sturen in ruimte en tijd. En de grote oppervlakten overjarig riet en waterriet voor water- en moerasvogels blijken vaak moeilijk te realiseren. Ook de brakke ruigten en zomen boven het IJ gaan verder achteruit.

Natuur- en waterbeheerders willen weten aan welke knoppen ze kunnen draaien om de processen beter in de vingers te krijgen. Praktijkgericht onderzoek levert resultaten die deels houvast geven. Maar we zien ook beter welke vragen nog opgelost moeten worden om in lastige situaties effectief te kunnen sturen. We willen op dit symposium met u de balans opmaken en de uitdagingen voor de nabije toekomst bespreken.

Doelgroep: waterschappers, natuurbeheerders, beleidsmakers, adviseurs en onderzoekers

Wanneer: woensdag 13 september 2017, van 10.00-17.00 uur

Waar: Provinciehuis, Utrecht

Aanmelding: www.natuurkennis.nl/aanmelden.

 

Deelname is kosteloos. Het definitieve programma volgt t.z.t 

  

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website