Symposium

Natuur- en waterbeheer in het laagveen- en zeekleilandschap: successen en uitdagingen.   

 

 

Download hier het definitieve programma   

 

 

 

In het laagveen- en zeekleilandschap zijn belangrijke natuurwaarden aanwezig. Behoud en ontwikkeling hiervan is niet eenvoudig. De ambitieuze kernopgaven voor de Natura 2000-gebieden zijn opgepakt door beleid en beheer. De doelen zijn helder, de inzet is groot, maar de resultaten vallen soms nog tegen. De waterkwaliteit wordt in veel gebieden beter, maar de verlanding laat zich lastig sturen in ruimte en tijd. Ook de depositie van stikstof blijft in veel gebieden hoog. En grote oppervlakten (overjarig) riet en waterriet voor water- en moerasvogels blijken moeilijk te realiseren en te behouden. Ook brakke ruigten en zomen gaan verder achteruit.

Natuur- en waterbeheerders willen weten aan welke knoppen ze kunnen draaien om de processen beter te sturen. Op deze dag presenteert het OBN Deskundigenteam Laagveen- en Zeekleilandschap de resultaten van het praktijkgericht onderzoekvan de afgelopen jaren. We laten de successen zien, maar gaan ook in op de problemen en vragen die nog opgelost moeten worden. We willen met u de balans opmaken en de uitdagingen bespreken voor beleid en beheer van het laagveen- en zeekleilandschap.

Doelgroep: waterschappers, natuurbeheerders, beleidsmakers, adviseurs en onderzoekers

Wanneer: woensdag 13 september 2017, van 10.00-17.00 uur

Waar: Provinciehuis, Utrecht

Aanmelding: www.natuurkennis.nl/aanmelden.

 

Deelname is kosteloos. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.

  

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website