Close Menu

Over OBN

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)

  • is een onafhankelijk en innovatief platform waarin beheer, beleid en wetenschap op het gebied van natuurherstel en -beheer samenwerken;
  • ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit

Het Kennisnetwerk OBN houdt zich bezig met alle beleids- en beheeraspecten van natuur zoals Natura 2000/PAS, inrichting van nieuwe natuur, soortenbeleid en het agrarisch natuurbeheer in het cultuurlandschap.

Kennisnetwerk OBN wordt gecoördineerd door de VBNE en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en BIJ12.