Pad: Ecohydrologie / Van analyse naar maatregelen / Monitoring / Verwerking van gegevens

Verwerking van gegevens

Om een vraag te beantwoorden dient men metingen te toetsen aan bepaalde grenswaarden uit referentiesituaties of bepaalde trends. Daarvoor zijn er twee mogelijkheden:

Statistische toetsing is vooral geschikt om vast te stellen of een parameter van een hoogfrequente meetreeks verandert. Tweewekelijkse metingen van grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen lenen zich daarom goed voor statistische toetsing. Tijdreeksen van waterstanden die zijn gecorrigeerd voor neerslag en verdamping, kan men met behulp van tijdreeksanalyse statistisch toetsen op trendmatige veranderingen.
Voor parameters in laagfrequente meetreeksen (de meeste waterkwaliteitsreeksen) en niet-tijdreeksen (bijvoorbeeld bodemgegevens) is statistische toetsing minder geschikt. Voor zulke parameters zijn de waarden van statistische grootheden, die noodzakelijk zijn voor de toetsing, vaak onbekend. Statistische toetsing berust daardoor te sterk op aannames, en is vaak niet zinvol. Vergelijking met minimale en maximale grenswaarden waarbij een vegetatie kan voorkomen is hier geschikter. Deze grenswaarden zijn vaak opgesteld op basis van standplaatseisen van vegetatietypen of op basis van processen die standplaatseigenschappen aansturen (respectievelijk abiotische randvoorwaarden of ecologische vereisten).

Literatuur:

 

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website