Pad: Ecohydrologie / Ecohydrologische systeemanalyse / Voorbeeld van een ESA / Lieshout Fase 0: onderzoeksvragen

Lieshout Fase 0: onderzoeksvragen

Hieronder volgt een voorbeeld van een ESA, een onderdeel van het winplaatsonderzoek Lieshout. Dat onderzoek is van 1998 t/m 2000 uitgevoerd door Kiwa Water Research (nu ‘KWR water' geheten) in opdracht van Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant (WOB, nu ‘Brabant Water').

De winning Lieshout had in de jaren negentig een onttrekkingsomvang van 6 miljoen m3/jaar uit het diepe pakket. De centrale vraag van deze systeemanalyse was: "Wat is het effect van deze diepe winning op de vegetatie in omringende natuurgebieden?". Om deze vraag te kunnen beantwoorden was inzicht nodig in de processen die sturend zijn voor het vòorkomen van plantensoorten en vegetatietypen. Omdat het een winplaatsonderzoek betrof richtte het onderzoek zich vooral op (grond)waterafhankelijke vegetatietypen. De hoofdvraag leidde tot de volgende afgeleide vragen:

Er was al eerder een winplaatsonderzoek met hydrologische modellering en ecologische effectbeoordeling geweest. Daaruit kwam als resultaat dat de effecten van de winning op de natuur gering was. De vergunningverlener (Provincie Noord-Brabant) was echter van mening dat de onderbouwing onvoldoende was. Daarom verleende men slechts een tijdelijke vergunning gekoppeld aan de voorwaarde dat aanvullend onderzoek binnen deze proeftijd uitsluitsel zou geven.

 

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website