Pad: Ecohydrologie / Ecohydrologische systeemanalyse / ESA Stappenplan / Fase 1a: beoordeling bestaande gegevens

Fase 1a: beoordeling bestaande gegevens

Hier geldt boven alles het devies: wees kritisch. Leg informatie die weinig toevoegt terzijde en vertrouw niet blindelings op interpretaties en conclusies uit eerder onderzoek. Uiteindelijk zul je aan het eind van deze fase een beeld moeten hebben van de beschikbare gegevens en welke belangrijke informatie nog ontbreekt. Dan kan blijken dat je voldoende gegevens hebt voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen. In dat geval voer je de ESA uit op basis van alleen bestaande gegevens.
Soms is aanvullend veldonderzoek nodig, bijvoorbeeld omdat gegevens ontbreken, of omdat de samenhang onvoldoende is. De beslissing om veldonderzoek te doen hangt ook af van de mate van zekerheid die jij en je eventuele opdrachtgever nastreven.

 

 

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website