Pad: Ecohydrologie / Ecohydrologische systeemanalyse / ESA Stappenplan / Fase 3: synthese

Fase 3: synthese

In deze fase brengen we in beeld hoe het systeem werkt. De verschillende analyses uit fase 2 moeten met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Dat leidt als het goed is tot een denkmodel over processen (hydrologie, hydrochemie, bodemontwikkeling, beheer, etc.) dat de patronen in het voorkomen van vegetaties, soorten, bodemtypen en standplaatstypen in het natuurgebied verklaart. Ook dient het model uitsluitsel te geven over welk proces waar in het gebied speelt.
Het is aan te bevelen om de raaien die het meest representatief zijn uit te werken in definitieve figuren. Dit is de beste manier om alle informatie en de interpretatie ervan in één keer te presenteren. De dwarsdoorsneden of driedimensionale doorsneden visualiseren hoe processen in het landschap en patronen in vegetatie, bodem en waterkwaliteit samenhangen (in een tekst blijft dat toch na elkaar komen, waardoor de confrontatie uitblijft). In de figuur (f4-2) wordt een voorbeeld gegeven van een ecohydrologisch profiel dat op deze manier ontstaat. Het figuur maakt in één oogopslag duidelijk hoe het systeem functioneert en welke processen sturend zijn. Deze zogenaamde sleutelprocessen zijn de ‘knoppen' waarmee het ecohydrologische systeem kan worden afgeregeld.


f4-2 Voorbeeld van het ecohydrologisch profiel transect G-G': Pettelaar-Patersberg uit het natuurgebied Bossche Broek-zuid. Bron: Jalink 2005


Literatuur:

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website