Pad: Ecohydrologie / Ecohydrologische systeemanalyse / ESA Stappenplan / Fase 2: interpretatie

Fase 2: interpretatie

Deze fase vormt samen met fase 3 de eigenlijke systeemanalyse. Vragen die in deze fase moeten worden beantwoord zijn:

Om deze vragen te beantwoorden moeten de beschikbare gegevens zoveel mogelijk worden samengevat, bijvoorbeeld in dwarsdoorsneden van de eerder gekozen gradiënten. Het per raai samenbrengen van maaiveldhoogte (AHN), slootdiepten, boringen en informatie van de bodemkaart in één figuur leidt tot een lokaal hydrogeologisch profiel. Ook kan in zo'n doorsnede worden aangegeven waar bepaalde plantensoorten of vegetaties voorkomen.
De volgende aanvullende analyses kunnen meer inzicht geven:

Literatuur:

 

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website