Pad: Ecohydrologie / Ecohydrologische systeemanalyse / ESA Stappenplan / Fase 1: inventarisatie bestaande gegevens

Fase 1: inventarisatie bestaande gegevens

Als de onderzoeksvragen en het schaalniveau van de ESA duidelijk zijn, kun je gaan kijken welke gegevens nodig zijn. Een ESA maakt gebruik van gegevens uit verschillende disciplines. Hieronder volgt een opsomming per discipline van een aantal belangrijke informatiebronnen. Het overzicht is een eerste aanzet.


Oude kaarten zijn belangrijke bronnen voor het samenstellen van een historisch referentiebeeld. Deze ontwerpkaart van het Noordzeekanaal bevat veel informatie over de situatie in ‘Holland op zijn smalst' rond 1860


 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website