Pad: Ecohydrologie / Ecohydrologische systeemanalyse / ESA Stappenplan / Fase 0: vaststellen van onderzoeksvragen

Fase 0: Vaststellen van onderzoeksvragen

De centrale onderzoeksvraag van een ESA luidt: hoe functioneert een gebied ecohydrologisch? Welke watersystemen zijn er, wat is de waterkwaliteit, wat zijn andere sturende factoren voor standplaatscondities?
Daarnaast zijn er afgeleide vragen die met een ESA kunnen worden beantwoord.

Deze vragen zijn globaal. De specifieke situatie en de wensen van de opdrachtgever bepalen verdere aanscherping en toespitsing. Hoe concreter de onderzoeksvragen, hoe gemakkelijker het is om de volgende stappen te doorlopen. Relevant is verder op welk schaalniveau een ESA wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld:

Dit is een grof onderscheid om de gedachte te bepalen. De uiteindelijke ruimtelijke schaal van een concrete ESA hangt af van het studiegebied en de vraagstellingen. Het studiegebied van de ESA zal ook vaak groter zijn dan alleen het betreffende natuurgebied. Ook per onderdeel van de analyse kan het te beschrijven of te analyseren gebied verschillen. De vegetatie hoeft strikt genomen alleen binnen het gebied te worden beschreven, terwijl een geohydrologische beschrijving altijd ook de wijdere omgeving meeneemt.


f4-1 De gefaseerde aanpak van een ESA.


 

 

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website