Pad: Ecohydrologie / Standplaatsfactoren en vegetatie / Valkuilen bij empirische relaties / Soorten zijn te zeldzaam

Soorten zijn te zeldzaam

Sommige onderzoekers proberen de standplaatseisen van soorten uit statistische analyses van veldgegevens af te leiden (Statistiek van standplaats en vegetatie). Een probleem daarbij is echter dat nagenoeg alle soorten te zeldzaam zijn voor statistisch onderzoek. Onze dagelijkse kijk op het Nederlandse landschap wordt bepaald door minder dan 20% van de circa 1500 inheemse vaatplanten. Het betreft algemene soorten als Engels raaigras, Gele lis en Pinksterbloem, en wat minder algemene als Dotterbloem, Echte koekoeksbloem en Brede wespenorchis. De meeste soorten zijn zo zeldzaam dat de gemiddelde Nederlander ze nooit te zien krijgt. Bovendien zijn ze uiterst zeldzaam in statistisch opzicht, wat tot gevolg heeft dat ze gemakkelijk worden gemist in de aselecte bemonstering die voor een statistische analyse vereist is. Wat het probleem verergert, is dat biologen speciaal geïnteresseerd zijn in de zeer zeldzame soorten, want het zijn juist deze soorten die bijdragen aan de natuurwaarde van een gebied.
Er zit niets anders op dan praktisch te zijn: je niet bekommeren om statistische vereisten, gericht zoeken naar deze soorten en ze vervolgens selectief bemonsteren. Echter: niet alleen de hoogte, maar ook het optimum en zelfs de vorm van de kansfuncties worden beïnvloed door de wijze van bemonstering. Er zijn verscheidene voorbeelden van onzinnige resultaten die voortvloeien uit toepassing van statistiek op zeer selectief verzamelde gegevens. Vaak geven die resultaten het zoekgedrag van de ecologen weer, en niet het gedrag van soorten.

    
Gewone dotterbloem (Caltha palustris palustris) en Klokjesgentiaan (Gentiana pneumonanthe). Zeldzame soorten, zou je denken, maar toch is respectievelijk 80%en 55% van de Nederlandse vaatplanten zeldzamer dan deze twee.

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website