Pad: Ecohydrologie / Standplaatsfactoren en vegetatie / Indicatie / Planteigenschappen als informatiebron

Planteigenschappen als informatiebron

 Internationaal wordt er momenteel veel onderzoek gedaan naar eigenschappen van planten die iets vertellen over hun omstandigheden. Snelgroeiende soorten, bijvoorbeeld, komen alleen voor op plaatsen met voldoende water en voedingstoffen. Een groot bladoppervlak ten opzichte van het bladvolume is ook een aanwijzing voor voedselrijke omstandigheden. Tenslotte zijn plantenresten van voedselminnende soorten makkelijker afbreekbaar, wat weer bijdraagt aan het hoge voedselaanbod van de standplaats.

Ook binnen één soort kunnen verschillen in uiterlijke kenmerken informatie over groeiplaatsen verschaffen. Dat is in het voorjaar goed te zien in onze laagveengebieden, waar Riet vlak langs de waterkant al hoog is opgeschoten door het voedselrijke oppervlaktewater, maar enkele meters verderop in de kragge veel lager staat doordat het daar voedselarmer is.
Het voorkomen van soorten met een succulente (cactusachtige) bouw wijst op een gebrek aan water, maar het kan ook duiden op extreme voedselarmoede. Zo hebben Dophei (Erica tetralix), Kraaihei (Empetrum nigrum) en Lavendelhei (Andromeda polifolia) leerachtige en relatief dikke bladeren, terwijl op hun standplaats (hoogveen, natte heide) voldoende water aanwezig is. Het is de extreme voedselarmoede die leidt tot zo'n gedrongen bouw.
In het internationale onderzoek is men druk doende met het opstellen van lijsten met planteigenschappen in relatie tot milieufactoren. Het onderzoek is echter niet zo ver gevorderd dat de resultaten nu al bruikbaar zijn voor de ecohydrologie.

 

Kraaiheide (Empetrum nigrum) (Foto Rolf Roos)

 


                   

Kleine bladeren
Lange levensduur
Slecht afbreekbaar

                                      Grote bladeren
Korte levensduur
Goed afbreekbaar
f3-15 Aan voedselrijkdom van de standplaats gerelateerde planteigenschappen: voedselminnende soorten hebben doorgaans relatief grote bladeren, leven kort en breken gemakkelijk af. De bladeren van Dophei breken moeilijk af, waardoor de kringloop van nutriënten op een laag niveau blijft; zo stimuleert deze soort zijn eigen, voedselarme standplaats.

Literatuur:

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website