Pad: Ecohydrologie / Standplaats, vegetatie en landschap / Standplaats en milieufactoren / Standplaats

Standplaats

Iedere plant stelt eisen aan zijn omgeving, bijvoorbeeld aan de temperatuur, de hoeveelheid licht en de beschikbaarheid van water, zuurstof en voedingsstoffen. Het geheel van gemeenschappelijke eisen van verschillende individuen van een soort heet de standplaats van die soort. Zo wordt de standplaats van de Grote brandnetel (Urtica dioica) gekenmerkt door stikstofrijke bodems, die van Gewone dophei (Erica tetralix) door voedselarme, zure en natte tot vochtige omstandigheden. Het woord ‘standplaats' wordt niet alleen voor plantensoorten gebruikt, maar ook voor vegetatietypen (plantengemeenschappen): de standplaats de ‘veenmosrijke Dopheide associatie' is permanent nat, met een grondwaterstand nabij maaiveld, voedselarm en zuur.

Een standplaats is eigenlijk hetzelfde als een habitat, maar de term is voorbehouden aan plantensoorten en vegetatietypen. Het begrip standplaats wordt in de praktijk bovendien ook in een minder abstracte betekenis gebruikt. Vaak duidt het namelijk op een concrete plek in het landschap waar plantensoorten samen groeien en waar dus aan de habitateisen van die soorten of het vegetatietype is voldaan. Uit het zinsverband wordt meestal duidelijk wat men bedoelt.

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website