Pad: Ecohydrologie / Standplaatsfactoren en vegetatie / Statistiek van standplaats en vegetatie / Inleiding

Inleiding

Binnen de ecohydrologie wordt ook gekeken naar statistische relaties tussen standplaats en plantensoorten. Een bekend voorbeeld is het model ICHORS (Invloed van Chemische en Hydrologi­sche factoren Op de Responsie van Soorten). ICHORS berekent voor waterplanten en moerasplanten de kans op voorko­men gerelateerd aan een groot aantal milieufactoren. Omdat de respons van soorten op milieufacto­ren niet overal hetzelfde is, zoekt men voor iedere regio opnieuw naar correlaties. Deze aanpak heeft geresulteerd in een aantal model­versies, elk geldend voor een bepaalde regio. Zo staat ICORS 3.0 voor de relaties tussen water- en moeras­planten en milieufactoren in Noord-Holland.

Zie voor andere modellen Kennissystemen

Literatuur:

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website