Pad: Ecohydrologie / Standplaats, vegetatie en landschap / Standplaats fysisch en chemisch / Vocht en zuurstof

Vocht en zuurstof

De fractie bodemvocht in de wortelzone bepaalt direct de hoeveelheid zuurstof: hoe natter de bodem, des te minder zuurstof. Bodemvocht en zuurstof zijn echter beide van direct belang voor de vegetatie, wat vaak zichtbaar is aan de fysiologie van plantensoorten (zie Standplaats en milieufactoren).

In de landbouw is vooral de onverzadigde zone van belang voor de plantaardige productie. De wortels van de meeste landbouwgewassen bevinden zich namelijk juist in deze zone. De onverzadigde zone wordt van boven gevoed met neerslagwater. Een andere belangrijke bron van water is echter het grondwater, dat in droge tijden capillair omhoog wordt gezogen en zo kan bijdragen aan de vochtvoorziening van planten. De feitelijke bijdrage van deze capillaire nalevering aan de vochtvoorziening van planten is afhankelijk van de grondwaterstand ten opzichte van de onderkant van de wortelzone, en van de bodemtextuur. Bij diepe grondwaterstanden is de capillaire nalevering nihil. Dit is bijvoorbeeld het geval op de Veluwe, waar de combinatie met een grove bodemtextuur (vooral grof zand en grind) in de zomer leidt tot een vermindering van de verdamping. Ook op de heuvels van Zuid-Limburg hoeft men geen capillaire nalevering te verwachten. Toch is daar geen watergebrek voor het gewas, omdat er in de wortelzone van de lössbodem veel water, wel 25 volumeprocent, beschikbaar is voor de plant.

Net als landbouwgewassen kunnen planten in de natuur afhankelijk zijn van grondwater dat capillair wordt nageleverd. In natte natuurgebieden groeien veel planten echter met hun wortels in het grondwater. Ze zijn zelfs niet bestand tegen lucht in de bodem, en zijn dus voor hun voortbestaan volledig afhankelijk van een zeer hoge grondwaterstand. Zoals we eerder zagen reguleert de grondwaterstand fysische, chemische, en biologische processen in de bodem, zoals de afbraak van organische stof. In natuurgebieden heeft het grondwater daardoor een grote invloed op de vegetatie.

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website