Pad: Ecohydrologie / Standplaats, vegetatie en landschap / Water en bodem / Nabijgelegen bodems en diepere lagen

Nabijgelegen bodems en diepere lagen

Naast het bodemtype ter plekke kunnen ook de bodemtypen in de omgeving bijdragen aan de analyse van een ecohydrologisch systeem. Een moerige eerdgrond of een madeveengrond duidt op oorspronkelijk zeer natte omstandigheden. Wordt een dergelijk bodemtype in een beekdal stroomopwaarts én stroomafwaarts omgeven door gooreerdgronden, dan ligt het voor de hand dat deze gronden liggen in een van oorsprong afvoerloze (of over een drempel afstromende) lokale laagte. Daar stagneerde het toestromende lokale grondwater en beekwater en kon veenvorming optreden. Beekeerdgronden, veengronden en woud- of leekeerdgronden die even stroomopwaarts liggen van barrières in het beekdal (versmalling door ingestoven zandruggen, molenstuwen e.d.) duiden op opstuwing van de waterstand en overstromingen.

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website