Pad: Ecohydrologie / Inleiding / Water in een landschap

Water in een landschap

De ecohydrologie werkt vooral op landschapsniveau. Ecohydrologen integreren gegevens over geologie, reliëf, waterhuishouding, chemie, bodem, vegetatie en (historisch) landgebruik tot een ruimtelijk model dat het verband tussen vegetatiepatronen en hydrologische processen verklaart. Daarvoor zijn de nodige hulpmiddelen ontwikkeld, zoals de ecohydrologische systeemanalyse, lijsten met indicatorsoorten en methoden om watermonsters chemisch te typeren.

Een ecohydroloog zoekt naar de sturende processen in een gebied. Uiteindelijk weet hij hoe de waterhuishouding moet worden ingericht om te zorgen dat de juiste hoeveelheid water van de juiste kwaliteit op de juiste plek komt, zodat op die plek de gewenste natuur blijft of ontstaat. Ook kan de ecohydroloog aangeven waar natuurdoelen het best gerealiseerd kunnen onder gegeven bodemkundige en waterhuishoudkundige omstandigheden, en waar bepaalde natuurdoelen onhaalbaar zijn.

Ecohydrologische kennis dient het natuurbeheer, vooral bij bestrijding van verdroging, vermesting en verzuring. In de toekomst komen daar waarschijnlijk ook nog de effecten van klimaatverandering bij.


Bronbos in de Brabantse Kempen: het oogt smerig maar de rode kleur wijst op kwel van zuurstofloos en ijzerrijk grondwater.
Foto: Rolf Roos

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website