Pad: Ecohydrologie / Van analyse naar maatregelen / Maatregelen verkennen in de praktijk

Maatregelen verkennen in de praktijk

Een ESA is gericht op het achterhalen van de ecohydrologische processen die sturend zijn voor de aanwezige patronen in vegetatie en standplaatscondities. Deze zogenaamde sleutelprocessen zijn tegelijkertijd de afregelknoppen van het ecosysteem. Zij vormen belangrijke aangrijpingspunten voor het vaststellen van maatregelen in het kader van natuurherstel. Eerder (in Interpretatie en in Synthese van een ESA) zagen we hoe de uitkomsten van een ESA kunnen worden gebruikt voor het verkennen van maatregelen.

Soms helpen eenvoudige waterbalansberekeningen al om bijvoorbeeld de grootte van het infiltratiegebied te schatten, of de effecten van het kappen van bos op de gemiddelde beekafvoer. Voorbeelden van dergelijke analyses zijn ondermeer te vinden via de literatuurverwijzingen hieronder. Maatregelen kunnen soms ook genomen worden zonder grondige analyse. Ook zonder duur onderzoek vooraf namelijk, kan een Douglasbos al worden omgezet in een loofbos, en kunnen zogenaamde boekweitgreppels in een hoogveen worden gedicht.

Literatuur:

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website