Pad: Ecohydrologie / Inleiding / Planten, dieren en water

Planten, dieren en water 

Ecohydrologie bestudeert de samenhang tussen water en natuur, en dan vooral die tussen grondwater en vegetatie, met als uiteindelijke doel de rijkdom aan soorten en gemeenschappen te behouden en te ontwikkelen.

Het hoofdstuk ‘ecohydrologie’ van deze website is geschreven voor

Doel is het aanreiken van ondersteunende basiskennis voor het uitvoeren of beoordelen van een ecohydrologische systeemanalyse en het gebruik ervan in de praktijk.

Een groot deel van de planten-, schimmel- en diersoorten in Nederland is gebonden aan natte tot vochtige milieus. Daartoe behoren veel nationaal en internationaal bijzondere soorten. Voor het behoud en herstel van zulke natuurwaarden is het nodig dat de standplaats, de plek waar soorten groeien, in orde is. Voor bijzondere soorten is het niet alleen belangrijk dat er genoeg water is, maar ook dat het water de juiste chemische samenstelling heeft. Anders krijgen algemenere soorten de overhand.

Er zijn ook indirecte invloeden van waterhoeveelheid en waterkwaliteit: ze sturen de bodemontwikkeling aan. Water in de bodem bepaalt de beschikbaarheid van zuurstof voor planten, de afbreekbaarheid van organische stof, en tal van chemische en fysische processen. Daarnaast is stroming van water belangrijk. Stroming in een landschap zorgt voor de aanvoer en afvoer van stoffen (nutriënten, basen, slib) naar en van de standplaats. Als grondwater door de bodem en diepere ondergrond beweegt, verandert de samenstelling ervan.

Het vakgebied Ecohydrologie beschrijft en verklaart relaties tussen soorten, levensgemeenschappen en hun omgeving aan de hand van hydrologische processen. Vooral relaties tussen water en plantensoorten en plantengemeenschappen worden bestudeerd, omdat planten met hun wortels direct afhankelijk zijn van water.

 

 

 
 

Sterzegge (Carex echinata) houdt van vochtige, zwak zure en schrale milieus, maar ook weer niet te voedselarm.
Foto: Rolf Roos

Zeebies of Heen (Bolbosschoenos maritimus), voor een ecohydroloog een signaal van een (voorheen) licht brak en voedselrijk leefgebied.
Foto: Rolf Roos

  

    

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website