Pad: Ecohydrologie / Ecohydrologische systeemanalyse / Ecohydrologische systeemanalyse (ESA)

Wat is een ESA?

Een ecohydrologische systeemanalyse (ESA) is een hulpmiddel om meer inzicht te krijgen in het functioneren van een ecosysteem in ecologisch en hydrologisch opzicht. Je hoopt er antwoorden mee te vinden op de vraag welke processen de patronen in vegetaties en standplaatscondities verklaren. Daarbij ben je in veel gevallen op zoek naar de potenties van het gebied ten aanzien van natuurherstel.
Voor een ESA gebruik je relevante informatie uit verschillende vakgebieden, zoals geologie, hydrologie, hydrochemie, bodemkunde en ecologie. Voor de verwerking en interpretatie van deze informatie zijn verschillende analysetechnieken beschikbaar. De sleutel tot een succesvolle ESA is om de juiste analysetechnieken te kiezen en deze zodanig in te zetten dat je daarmee je onderzoeksvragen kunt beantwoorden.
Uiteindelijk moeten de inzichten vanuit de verschillende vakgebieden leiden tot een samenhangend beeld van de werking van het systeem. Het doel van de analyse is om een ruimtelijk denkmodel te ontwikkelen van het ecohydrologische systeem en de sleutelprocessen daarin.
De diepgang en het schaalniveau van een ESA hangen af van de informatiebehoefte, de vraagstellingen en beschikbare gegevens. Ook de fase van het onderzoek maakt uit. Zo kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om eerst een verkennende studie uit te voeren op basis van bestaande gegevens, als opmaat voor een meer uitgebreid en gedetailleerd onderzoek. Het is daarom ook niet mogelijk om een ‘kookboek' te geven voor uitvoering van een ESA. Het gaat er vooral om vertrouwd te raken met de werkwijze en analysetechnieken van een ESA.

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website