Pad: Ecohydrologie / Standplaatsfactoren en vegetatie / Kennissystemen

Kennissystemen

Veel van de kennis over de relatie tussen standplaats en vegetatie is opgenomen in kennissystemen die een beheerder kunnen helpen bij het analyseren van zijn gegevens:Al bevatten computers steeds meer gegevens, veldwerk zal steeds de basis blijven. Veenmosrietland Nieuwkoop 1990 met v.l.n.r. Arjen de Bakker, Joop Schaminee en Victor Westhoff. Foto Rolf Roos

Literatuur:

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website