Pad: Ecohydrologie / Standplaatsfactoren en vegetatie / Inleiding

Inleiding

In de ecohydrologie staan twee vragen centraal:

Om deze vragen te kunnen beantwoorden moeten we beschikken over empirische verbanden tussen meetbare (of modelleerbare) standplaatsfactoren en gemakkelijk vast te stellen kenmerken van de vegetatie. Bij de meetbare standplaatsfactoren gaat het om factoren als de grondwaterstand, het stikstofgehalte of de pH van de bodem. Bij kenmerken van de vegetatie kan het gaan om soorten, vegetatietypen, indicatiewaarden of functionele planteigenschappen.

 

 

 


Natuurontwikkelingsproject Russcherbeek Limburg: is de vegetatie hier te voorspellen? (Foto Rolf Roos)

 

 

 

 

                                                                                                                

 

                                                                                                              Natte graslanden met o.a. Veldrus
(Juncus acutiflorus), Drentse Aa:
kunnen we hier op basis van de
vegetatie voorspellen welke
standplaatsfactoren er een hoofdrol
spelen? (Foto: Rolf Roos)

 

 

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website