Pad: Ecohydrologie / Standplaats, vegetatie en landschap / Het rangordemodel

HET RANGORDEMODEL

In de landschapsecologie gebruikt men vaak het zogenaamde rangordemodel om het voorkomen van plantensoorten en plantengemeenschappen in ruimte en tijd te verklaren. Het rangordemodel is een denkmodel dat kwalitatieve verklaringen mogelijk maakt op verschillende niveaus van schaal en causaliteit. Het model is gebaseerd op een rangschikking van ecosysteemfactoren in een hiërarchie van afhankelijkheid. Klimaat, topografie, hydrologie en moedermateriaal spelen elk onafhankelijk in op bodem en vegetatie. Bodem en vegetatie zijn de afhankelijke factoren.

Bijvoorbeeld: klimaat en topografie bepalen hoeveelheid en stroming van grondwater - grondwater komt in aanraking met het moedermateriaal waardoor de chemie verandert - aldus bepalen kwaliteit en kwantiteit van grondwater de bodemgesteldheid - bodemgesteldheid stuurt de vegetatie aan (zie f2‑4).

Het model roept bij enig doordenken echter talloze vragen op. Sommige relaties zijn bijvoorbeeld wederkerig:

Als eerste benadering echter is dit model echter aardig, vooral doordat het laat zien dat de vegetatie afhankelijk is van een aantal belangrijke en elkaar beïnvloedende factoren in het landschap.
f2-4 Het rangordemodel: overzicht van processen, factoren en compartimenten in een hiërarchisch systeem. Uit: Kemmers et al. (2001).

Literatuur:

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website