Pad: Ecohydrologie / Standplaatsfactoren en vegetatie


Standplaatsfactoren en vegetatie:
Inleiding
Grondwaterstand en vegetatietype
Waterkwaliteit en vegetatietype
Statistiek van standplaats en vegetatie
   - Inleiding
   - Verzamelen van gegevens
   - Statistische verwerking
Indicatie
   - Het voorkomen van planten als informatiebron
   - De lijst van Ellenberg
   - Het ecotopensysteem
   - De indeling van Londo
   - De indicatorenreeks van Kiwa/SBB
   - Planteigenschappen als informatiebron
   - Gemiddelde indicatiewaarden
   - Toepassing  bij gebiedsanalyses
   - IJking van indicatiewaarden
Valkuilen bij empirische relaties
   - Geen onderzoek mogelijk
   - Planten kunnen naijlen
   - Heterogene standplaatsen
   - Soorten zijn te zeldzaam
   - Het klimaat verandert
Kennissystemen

 

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website