Pad: Beheermaatregelen / Branden

BRANDEN

Definitie en doel

Onder branden wordt verstaan het opzettelijk verbranden van de vegetatie om de effecten van vermesting en verzuring tegen te gaan. Het kan worden toegepast in het reguliere beheer van heide, waarin het mogelijk nuttig is voor het verhogen van de voedingswaarde van heideplanten, om meer afwisseling in het landschap te krijgen of bij veel dode staande biomassa, als voorbereiding op begrazing. Branden is eventueel ook te gebruiken als een maatregel voor herstelbeheer. Als het branden intensief gebeurt, resulteert de maatregel namelijk in een afvoer van voedingsstoffen en in een vergroting van het aandeel dat de kale, minerale bodem inneemt in de totale oppervlakte. 

Aandachtspunten

Verdere informatie over het toepassen van branden is te vinden onder herstelbeheer van Heide en stuifzanden.

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website