Pad: Fauna / Bedreigingen

Bedreigingen

Problemen door stikstofdepositie (vermesting en verzuring)

Habitatverlies en versnippering

Effecten van exoten

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website