Pad: Fauna

Fauna

Natuurbeheer heeft de traditie zich in eerste instantie te richten op het herstel of in stand houden van vegetaties. Daar zijn goede redenen voor: de vegetatie is het eerste wat je ziet in het landschap en geeft in grote mate aan wat zich in de bodem afspeelt. Hierop kan natuurbeheer een grote invloed uitoefenen. De vegetatie neemt een sleutelpositie in binnen ecosystemen doordat zij verantwoordelijk is voor het vastleggen van energie en de basis vormt van voedselketens. Verder zijn planten gedurende de groeiperiode iedere dag te zien, wat het inventariseren een stuk makkelijker maakt. Een pluspunt is ook dat het in Nederland ‘maar’ om 1.400 soorten vaatplanten gaat en dat een goede indeling mogelijk is op basis van standplaatskarakteristieken.

Het hebben van een ‘goede’ vegetatie is echter geen garantie dat er ook een complete leefgemeenschap van diersoorten aanwezig is. Dieren hebben andere eigenschappen dan planten en stellen daardoor andere eisen aan hun leefomgeving dan planten. Daarbij springt de eigenschap van de meeste dieren dat ze zich kunnen verplaatsen als eerste in het oog. En het zich kunnen verplaatsen van dieren, is bepaald geen bijkomstigheid. De optimale plaatsen om te eten zijn vaak andere dan de optimale plaatsen om te rusten, zich voort te planten etc. en dat kan ook nog eens per levensstadium (juveniel – adult of ei-larve-pop-volwassen insect) verschillen. Een indeling van dieren op standplaatskarakteristieken, zoals bij planten, is hierdoor niet mogelijk. Hierbij komt ook nog eens dat het in Nederland gaat om een geschat aantal van 35.000 meercellige diersoorten. Deze soortendiversiteit en verschillen in reactie van planten en dieren op aantastingen en beheermaatregelen zorgen bij terreinbeheerders nogal eens voor de vraag: “Wat moet ik als beheerder nu nog meer dan ik al doe?”

Om inzicht en handvatten te bieden, gaat dit onderdeel van de website Natuurkennis in op:
- Relaties tussen dieren en hun omgeving;
- Bedreigingen van de fauna door stikstofdepositie (vermesting en verzuring), habitatverlies en versnippering en exoten;
- Hoe kennis van de fauna gebruikt kan worden bij de uitvoering van beheermaatregelen.

Met bijdragen van:
Gert-Jan van Duinen, Arnold van den Burg, december 2010

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website