Pad: Natuurtypen / Cultuurhistorische bossen (N17) / Vochtig hakhout en middenbos (N17.01) / Wilgengriend / Inrichting

Wilgengriend

Inhoud van deze pagina: 

INRICHTING
Zorg voor de waterhuishouding
Kades zorgen voor afwisseling

Zorg voor de waterhuishouding
Optimale groeiomstandigheden voor wilgen (voor wat betreft de vochttoestand) vereisen een GHG (gemiddeld hoogste grondwaterstand) van minimaal 25 cm onder maaiveld en een GLG (gemiddeld laagste grondwaterstand) die niet dieper ligt dan 120 cm onder maaiveld. Daarvoor zijn ook de nodige ‘kunstwerken’ nodig: greppels en duikers voor de afwatering en kades om het water vast te houden.

Kades zorgen voor afwisseling
De economische haalbaarheid van een griendcultuur werd traditioneel in hoge mate bepaald door de toegankelijkheid. Hierbij speelden niet alleen landschappelijke factoren – zoals praktische problemen veroorzaakt door getijdenwerking – een belangrijke rol. Ook het onderhoud van het netwerk van kades als toegangswegen tot het griendcomplex was belangrijk. Ook bij het beheer van de wilgengrienden van nu kan een goede ontsluiting kostenbesparend werken. Daarnaast is het openhouden van een deel van de kades uit ecologisch opzicht van belang. De grienden zelf vormen namelijk een zeer homogeen en – al snel – vrij donker milieu, waarbij de belangrijkste afwisseling wordt veroorzaakt door het naast elkaar voorkomen van verschillende ontwikkelingsstadia. De permanente aanwezigheid van brede graspaden op de kades kan hier veel variatie aan biotopen aan toevoegen. Het verdient echter ook aanbeveling om – voor zover de beheerpraktijk dit toestaat – een deel van de kades te laten verbossen. Enkele van de meest interessante nieuwkomers in de Biesbosch, zoals Bosmuur (Stellaria nemorum) en Paarbladig goudveil (Chrysosplenium alternifolium) hebben zich juist op dichtgroeiende kades gevestigd.

 

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website