Pad: Natuurtypen / Droge bossen (N15) / Duinbos (N15.01) / Duinbos / Inrichting

Duinbos

Inhoud van deze pagina:

INRICHTING
Nieuw duinbos
Differentiatie in betredingsgevoeligheid
Met bijdragen van

Nieuw duinbos
Door omvorming van naaldbos naar loofbos kan de oppervlakte van het waardevolle duinbos verder toenemen. Het na omvorming geleidelijk vanzelf ouder worden van de bossen zal de natuurlijkheid van de structuur verder ten goede komen. Zeer extensieve begrazing kan een positieve bijdrage leveren, doordat vooral de interne- en externe bosranden een natuurlijker structuur krijgen en open gevallen plekken langduriger open blijven.

Differentiatie in betredingsgevoeligheid
Er is een sterk verschil in gevoeligheid voor betreding en andere vormen van recreatie tussen de verschillende typen duinbossen. De orchideeën in de vochtige duinbossen verdragen betreding slecht, en de mosrijke boswalletjes verdragen dat ook niet goed. Vooral voor de slakkenfauna, voor koepelbouwende mieren, voor mierenleeuwen en voor mycorrhizapaddenstoelen is bodemrust van groot belang. Betreden van bossen buiten de paden, dient dan ook zoveel mogelijk voorkomen te worden. Zeer extensieve begrazing kan voldoende zijn om een geringe hoeveelheid dynamiek toe te voegen, die, vanwege de vaste gebruikspatronen van het vee, tot waardevolle bodemverdichtings- en strooiselverteringsgradiënten kan leiden. In begrazingsgebieden waar in verhouding tot open duinen erg weinig bos is, kan zeer extensieve begrazing afgestemd op het open duin echter leiden tot een intensieve bodembetreding in het bos, waarbij geen plekje onbetreden is.
Het gebruikelijke patroon in de drogere bossen is een aangelegd padennet van veelgebruikte paden. Hier en daar komen weinig belopen smalle kronkelpaadjes voor. Natuurlijke bossen worden niet snel buiten de paden betreden, hetzij doordat ze te nat zijn, hetzij doordat er een fraaie struiklaag is. Betreding vormt met name een probleem in eenvormiger oudere bossen. Daar kan het treffen van maatregelen relevant zijn.

Met bijdragen van:
André Aptroot, augustus 2006; Rienk Slings, september 2007

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website