Pad: Natuurtypen / Vochtige bossen (N14) / Haagbeuken- en essenbos (N14.03) / Bossen op oude klei en leembodem / Regulier beheer

Bossen op oude klei en leembodem

Inhoud van deze pagina:

REGULIER BEHEER
Regulier beheer is géén beheer
Opgaand bos

Regulier beheer is géén beheer
In alle leemgebieden was van oudsher veel hakhout aanwezig: op de keileem stonden Es, Eik en Els, op de rivierlemen vooral Eik en Haagbeuk. De hellingbossen in het Zuid-Limburgse heuvelland werden grotendeels als middenbos beheerd, dat wil zeggen als hakhout van Haagbeuk, Hazelaar met overstaanders (vooral Eik, Es en Zoete kers). In de meeste gevallen wordt het hakhoutbeheer echter al enige decennia niet meer uitgevoerd, zonder dat daar ander bosbouwkundig beheer voor in de plaats is gekomen. (zie ‘Het wordt donker in het bos’ onder Bedreigingen).

Opgaand bos
Nietsdoen is tegenwoordig dus op de meeste plekken de meest gebruikelijke beheerstrategie. Het hakhout verandert hierbij geleidelijk in een gesloten opgaand bos met een groot aandeel doorgeschoten meerstammige stoven. Plaatselijk is echter ook als zodanig aangeplant opgaand bos aanwezig. Zo vindt met name op de rivierlemen ook enige populierenteelt plaats. Waar onder het lichte kronendak van de populieren een donkere tussenetage van Hazelaar of jonge Esdoorn aanwezig is, kan een dergelijk productiebos toch een hoge botanische waarde hebben.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website