Pad: Natuurtypen / Vochtige bossen (N14) / Haagbeuken- en essenbos (N14.03) / Kalkhellingbos / Regulier beheer

Kalkhellingbos

Inhoud van deze pagina:

REGULIER BEHEER
Regulier beheer is geen beheer
Spontaan herstel?
Nieuwe ‘bryodiversiteit’

Regulier beheer is geen beheer
In het overgrote deel van de Zuid-Limburgse hellingbossen wordt al meer dan een halve eeuw nauwelijks tot geen actief beheer meer gevoerd. Dit heeft geleid tot een ernstige achteruitgang in biodiversiteit. Het is echter zeker niet onwaarschijnlijk dat op wat langere termijn niets-doen beheer zal leiden tot een zeker (maar absoluut niet volledig!) herstel. Mogelijk kunnen ook organismen van oudere bossen zich vestigen die profiteren van humusopbouw, dood hout en boomholten. Bij een beheer als middenbos krijgen die weinig kansen. De uitbreiding van de Middelste bonte specht is daar een voorbeeld van.

Spontaan herstel?
Bij spontaan herstel zijn vooral twee mechanismen belangrijk. Het eerste is windworp: de steile hellingen en ondiepe bodems op de groeiplaatsen van kalkbossen vormen een goed ‘aangrijpingspunt’ voor windworp. In het geval van de kalkhellingen zullen naar verwachting vooral het verhoogde lichtaanbod en het weer aan de oppervlakte komen van brokken kalksteen gunstig uitwerken. In de tweede plaats lijkt op alle Eiken-Haagbeukengroeiplaatsen in het heuvelland, dus ook op ondiepe kalkbodems, spontane bosontwikkeling te leiden in de richting van een gemengd Essen-Esdoornbos. Vooral de zomereik zal – zonder ingrijpen van de beheerder – in de toekomst een stapje terug moeten doen. Dit betekent dat de (gemiddelde) strooiselkwaliteit zal verbeteren en de snelheid van de vertering van het bladstrooisel nog zal toenemen. Daardoor zal verhoogde strooiselinput geen problemen geven en bladstrooisel niet bovengronds accumuleren.

Nieuwe ‘bryodiversiteit’
Ervaringen in het uiterste zuidoosten van het heuvelland, op ondiepe vuursteeneluviumgronden, leren dat door windworp kansen ontstaan voor nieuwe vormen van biodiversiteit, met name voor wat betreft de mossenflora. Dood hout en wortelkluiten spelen hierbij een centrale rol (zie Bossen op oude klei en leembodem).

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website