Pad: Natuurtypen / Vochtige bossen (N14) / Rivier- en beekbegeleidend bos (N14.01) / Alluviale bossen / Regulier beheer

Alluviale bossen

Inhoud van deze pagina:

REGULIER BEHEER

Jonge bossen: van houtteelt naar niets doen
Landgoedbossen en bijzondere hakhouttypen

Jonge bossen: van houtteelt naar niets doen
Een groot deel van de bossen op de alluviale gronden – vooral op de klei – is erg jong, niet alleen qua leeftijd van de bomen maar qua bosbodem. Juist deze jonge bossen hebben – anders dan veel bossen op de zand- en leemgronden – nooit een beheer als hakhout gekend. Ze zijn direct aangeplant als opgaand bos, recent vooral als landschappelijke beplanting en iets langer geleden vooral ten behoeve van de houtproductie. Hoewel het hier in veel gevallen gaat om zeer productieve gronden met een goede groeiverwachting, heeft er in de laatste decennia in de meeste alluviale bossen nauwelijks of geen actief bosbouwkundig beheer meer plaatsgevonden. Er wordt niet meer gezuiverd, niet meer gedund en zelfs vaak niet meer geoogst. Dit betekent dat natuurlijke processen vrij spel hebben en veel bossen sterk veranderen. Zo zien we vaak eikenaanplant in kleibossen volschieten met jonge essen, die binnen enkele decennia de eiken volledig zullen overgroeien. Daarnaast is op een breed scala aan alluviale groeiplaatsen de esdoorn aan een indrukwekkende opmars begonnen, vanuit oogpunten van zowel natuurontwikkeling als houtteelt een veelbelovende ontwikkeling. Tenslotte zien we op tal van plaatsen (bijvoorbeeld in de Flevopolders) overjarige opstanden van kortlevende soorten als populier die, al dan niet door stormen geholpen, volledig in elkaar storten en veranderen in een ontoegankelijke en uiterst structuurrijke jungle.

Landgoedbossen en bijzondere hakhouttypen
Oude alluviale bossen zijn, zoals eerder vermeld, zeldzaam. Waar zij al voorkomen, betreft het in de meeste gevallen parkachtige landgoedbossen, al dan niet met stinzensoorten of bijzondere vormen van hakhout: essen- en iepenhakhout, wilgengrienden. Voor meer informatie over deze waardevolle bossystemen, zie Cultuurhistorische bostypen. Wat overblijft zijn de oude, opgaande bossen van beekdal en kleigronden, zonder stinzenplanten of parkachtig karakter maar vaak wel onderdeel van landgoederen. Dergelijke bossen worden zelden nog opstandsgewijs beheerd en hebben vaak een zeer natuurlijk karakter.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer en inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website