Pad: Natuurtypen / Vogelgraslanden (N13) / Wintergastenweide (N13.02) / Ganzegrasland / Herstelbeheer

Ganzegrasland

Inhoud van deze pagina:

HERSTELBEHEER
Herstelbeheer
Ganzen: geen natuurdoeltype, wel natuurdoelen
Ganzengrasland: inrichting en beheer, politieke keuzes

Herstelbeheer
Bij herstelbeheer zijn drie zaken belangrijk:

Ganzen: geen natuurdoeltype, wel natuurdoelen
Ganzengrasland is (tot op heden) geen natuurdoeltype in zichzelf, maar er zijn wel natuurdoelen gedefinieerd in termen van ganzen. Ganzen hebben grasland nodig, en veel ook. Overigens eten ganzen ook een deel van de tijd in andere habitats, maar dat hebben we hier verder buiten beschouwing gelaten. Ook hebben we ons beperkt tot overwinterende ganzen en dus tot het gebruik van de graslanden van begin oktober tot april/mei.

Ganzengrasland: inrichting en beheer, politieke keuzes
Het ene grasland is het andere niet. Voor ganzen moet het er rustig zijn, en hoe hoger het aandeel potentiële voedselplanten (mat name zachte grassoorten) hoe beter. Het ‘foerageerland’moet ook op niet te grote afstand van een slaapplaats liggen. Vaak zijn de slaapplaatsen traditioneel dezelfde plekken. Nieuwe waterreservoirs kunnen echter door ganzen als slaapplaats worden ‘ontdekt’, met als gevolg een vergroting van het foerageergebied dat profijtelijk kan worden benut. Tenslotte kan beheer zorgen voor maximalisering van de benutting. Men kan voorafgaand aan het ganzenseizoen zorgen voor de juiste hoeveelheid voedsel (niet té veel, en niet té weinig), voldoende productiviteit en een hoge voedselkwaliteit.
Het is een politieke keus of ‘meer’ als ‘beter’ wordt gezien. Vanuit de individuele gans doet dat niet ter zake.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Herstelbeheer en inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website