Pad: Natuurtypen / Rijke graslanden en akkers (N12) / Kruiden- en faunarijke akker (N12.05) / Kruidenrijke akker / Herstelbeheer en inrichting

Kruidenrijke akker

Inhoud van deze pagina:

HERSTELBEHEER EN INRICHTING

Bij de inrichting van nieuwe akkers ten behoeve van de akkerflora dient met de volgende punten rekening gehouden te worden.

Om inzicht te krijgen in het potentieel van een in te richten akker kan een strook van 10 bij 20 meter op een hoek van een perceel onthoofd worden tot de gemiddelde ploegdiepte, waarna de grond verwerkt kan worden over de rest van de akker (hiervoor is geen ontgrondingsvergunning nodig): vaak geven soorten die indicatief zijn voor de onkruidassociatie op zo’n plek respons (voorzover nog in een zaadbank aanwezig).
Pas na een herstelbeheer van vijf à tien jaar kan met het gebruik van ongeschoond zaaizaad uit een andere ‘goede’ akker overwegen. In deze periode kunnen soorten uit de zaadvoorraad kiemen. Het ongeschoonde zaad kan pleksgewijs worden uitgestrooid. Onder geen beding dient zaad van commerciële instanties gebruikt te worden, want ondanks de garanties dat het om wilde soorten gaat, worden op deze wijze telkens uitheemse soorten geïntroduceerd. Pas als gebruik van ongeschoond zaaizaad geen succes heeft, kan gerichte herintroductie overwogen worden. Voor het bewust uitzaaien van bepaalde soorten is wetenschappelijk onderzoek en begeleiding nodig, met name als het gaat om uitgestorven soorten waarvan de zaden uitsluitend in het buitenland verkregen kunnen worden.

 

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer en inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website