Pad: Natuurtypen / Rijke graslanden en akkers (N12) / Kruiden- en faunarijk grasland (N12.02) / Bloemrijk grasland / Inrichting

Bloemrijk grasland

Inhoud van deze pagina

INRICHTING

Vooral langs dijken en wegen bestaan nog mogelijkheden voor nieuw bloemrijk grasland. Bloemrijke wegbermen en stroken langs dijken en sloten etc. kunnen soms ook gaan dienen als ecologische verbinding tussen graslandterreinen. Ook bij de aanleg van de EHS worden veel gronden verworven die in principe geschikt zijn voor het ontstaan van bloemrijk grasland. Voor een bloempracht op redelijke termijn moet op veel plekken wel eerst de met fosfaat verrijkte toplaag worden verwijderd.

Indien klei wordt gebruikt bij de inrichting, bijvoorbeeld op dijken wordt opgebracht, zijn de kansen voor de ontwikkeling van bloemrijk grasland bijzonder groot. Deze klei is meestal afkomstig van diepere bodemlagen en dus niet vermest. Op deze matig voedselrijke standplaats kunnen zich in principe direct bloemrijke graslandsoorten vestigen. Het grootste probleem is daar, dat er geen zaadbank aanwezig is van waaruit de soorten ontkiemen en dat de bereikbaarheid voor soorten problematisch is. Het komt voor dat bijvoorbeeld voor dijkverzwaringen bloemrijke graslanden worden opgeruimd. Het is dan wellicht mogelijk om de zoden van deze graslanden naar dergelijke nieuwe plekken te verplaatsen. In dat geval zou binnen een jaar nieuw bloemrijk grasland kunnen ontstaan.

Met bijdragen van:
Emiel Brouwer, oktober 2007.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website