Pad: Natuurtypen / Droge schraalgraslanden (N11) / Droog schraalland (N11.01) / Zinkweide / Regulier beheer

Zinkweide

REGULIER BEHEER

Stoppen met bemesten en bekalken
De weilanden waar de zinkflora vroeger uitbundig voorkwam zijn aangekocht door natuurbeherende instellingen met het doel de aanwezige zinkflora te behouden. Het reguliere beheer of instandhoudingsbeheer van de zinkweide bestaat uit begrazing en/of hooien. Voor het behoud van de restanten van de zinkflora is het noodzakelijk dat de zink- en de fosfaatbeschikbaarheid in het gebied niet nog ongunstiger worden. Dat betekent dat er niet alleen in de zinkweidereservaten, maar ook in de graslanden die daaromheen liggen geen bemesting en bekalking meer mag plaatsvinden. Alleen zo is toevoer van mest via grond- en oppervlaktewater te voorkomen.
De meeste van de graslanden in het Geuldal worden begraasd en dat werkt enigszins verschralend. De zinkflora komt voor een belangrijk deel op mierenbulten voor, en begrazing heeft er een bijkomend voordeel. De grazers grazen de bulten af, maar er komt vrijwel geen mest op de bulten terecht. De bulten worden op die manier wat meer verschraald dan de omgeving.

Afkalving voorkomen
Elk jaar verdwijnt er een flink stuk van het laatste stukje zinkweide in Nederland door afkalving in de Geul. Deze afkalving is natuurlijk, maar het proces was decennialang gestopt doordat het waterpeil in de Geul onder controle werd gehouden. De laatste tien jaar heeft het meanderingsproces hier weer zijn vrijheid terug, wat op zich een goede zaak is met het oog op de natuurlijkheid van beken. Helaas leidt die vrijheid in dit geval tot de letterlijke afkalving van een belangrijk natuurgebied. Wellicht is het mogelijk één van de vele meanders af te sluiten en zo de zinkflora te beschermen. Het is aan het Waterschap om zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Met bijdragen van:
Esther Lucassen, juni 2007 en André Aptroot, september 2006.

Literatuur:
Lucassen, ECHET, Eygensteyn, J., Smolders, A.J.P., Riet, BP van de, Kuijpers, DJC, Bobbink, R. & JGM Roelofs. Causes for the decline of metallophytes in tertiary polluted floodplain grasslands: field investigations.

Riet, BP van de, Lucassen, ECHET, Bobbink, R, Willems, J.H. & J.G.M. Roelofs, 2005. Preadvies Zinkflora. Rapport DK nr. 2005/DK007-O.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website