Pad: Natuurtypen / Droge schraalgraslanden (N11) / Droog schraalland (N11.01) / Zinkweide / Inrichting

Zinkweide

INRICHTING

Zinkflora kwetsbaar
De zeer beperkte mogelijkheden voor nieuwe zinkweiden zijn genoemd bij het herstelbeheer.
De zinkflora is zeer kwetsbaar, vooral omdat ze slechts over een kleine oppervlakte voorkomt vormt betreding een bedreiging. Ook de bultvormige zandnesten van de Gele weidemier kunnen betreding slecht verdragen. Het enige nog resterende zinkweitje ligt vlakbij de camping ‘Het Zinkviooltje' in een toeristisch gebied. Het heeft een natuurlijke bescherming, aan de ene kant is het begrensd door Wilgenstruweel en Elzenbroek in een oude Geularm, aan de andere kant door de Geul met zijn steile oever. In deze situatie is er vrijwel geen sprake van verstoring. De uitzondering die is waargenomen betreft het vergraven van mierennesten, waarschijnlijk voor de eieren en poppen als voer voor huisdieren. Dit is uiteraard verboden maar toezicht is moeilijk te realiseren. Indien op andere plekken weer zinkflora tot ontwikkeling komt, zouden er misschien informatieborden bij geplaatst kunnen worden om onopzettelijke schade door betreding te voorkomen.

Met bijdragen van:
Esther Lucassen, juni 2007 en André Aptroot, september 2006.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website