Pad: Natuurtypen / Droge schraalgraslanden (N11) / Droog schraalland (N11.01) / Kalkgrasland / Inrichting

Kalkgrasland

INRICHTING

In een aantal kalkgraslanden is te zien dat de vegetatie langs de rand van het hoogste deel van de helling verruigd is waarbij de kalkgraslandsoorten zijn verdwenen. De oorzaak is overduidelijk: directe toevoer van nutriënten uit de aangrenzende akkers en agrarische graslanden van het hoger gelegen plateau.
Naast het uitvoeren van herstelmaatregel voor deze zone, is de aanpak bij de bron van het probleem hier verreweg het beste! Hier is ‘natuurlijk randbeheer' dringend noodzakelijk waarbij de agrariërs stoppen met intensief agrarisch gebruik, vooral gebruik van meststoffen en pesticiden, op een afstand van minimaal 10-20 m voor de rand van de akkers of agrarisch grasland zodat daar een bufferzone ontstaat. Een andere optie is het hoger gelegen aangrenzende land aan te kopen en als natuurgebied te gaan beheren, met eventueel op de rand een haag of struweelzone van oorspronkelijke plantensoorten.

De huidige kalkgraslanden zijn relatief klein en liggen ver van elkaar, meestal in agrarische landschappen. Door het intensieve landgebruik in buiten de natuurgebieden zijn de kalkgraslanden in ecologische zin ernstig geïsoleerd geraakt. Verder is het verspreidingsvermogen van veel karakteristieke dier- en plantensoorten van het kalkgrasland gering. Het is daarom cruciaal om op korte termijn landbouwgebieden op aangrenzende hellingen om te vormen tot kalkgraslanden. Als dat gebeurt, kunnen in de nabije toekomst de populaties zich mogelijk zodanig uitbreiden dat de kans op uitsterving door toevalsfactoren minder waarschijnlijk wordt. Door het zeer intensieve agrarische gebruik van de laatste 40 jaar zijn drastische inrichtingsmaatregelen noodzakelijk om nieuw kalkgrasland in deze landbouwgebieden een reële kans te geven. Het is zaak de ‘fosfaaterfenis' te verwijderen en de bodem weer tot leven te brengen. Op dit moment is onderzoek opgestart naar afplaggen in combinatie met uitrijden van hooi uit een soortenrijk terrein, waarbij de eerste resultaten positief stemmen wat vegetatie betreft. Voor de fauna en bodemorganismen wordt binnenkort onderzoek opgestart naar de effectiviteit van uitleggen van strooisel en/of enten met bodemmateriaal.

Met bijdragen van:
Roland Bobbink & Toos van Noordwijk, oktober 2007

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website