Pad: Natuurtypen / Vochtige schraalgraslanden (N10) / Vochtig hooiland (N10.02) / Dotterbloemgrasland (vochtig) / Inrichting

Dotterbloemgrasland

Inhoud van deze pagina:

INRICHTING
Nieuw nat voedselarm grasland
Laat de bloemenpracht zien
Met bijdragen van

Nieuw nat voedselarm grasland
Goede kansen voor nieuwe natte voedselarme graslanden zijn op de lange termijn aanwezig in uitbreidingen van natte reservaten of in de nieuwe of nog jonge natuurgebieden. Wat daar aan natuurkwaliteit haalbaar is daarover verschillende de meningen. Gunstig is altijd als er bronpopulaties van de minder algemene flora en fauna van moerassen in de nabije omgeving aanwezig zijn. Op geïsoleerde locaties waar hervestiging vanuit bronpopulaties onmogelijk is en de kans op aanwezigheid van zaadbanken nihil is, valt te denken aan herintroductie van moerassoorten; zie ook alinea Vijf habitatrichtlijnsoorten'.

Laat de bloemenpracht zien
Voedselarm nat grasland doet natuurlijk aan en doordat de vegetaties soortenrijk en bloemrijk zijn, worden ze zeer gewaardeerd door bezoekers en beheerders van de natuurgebieden. De grote variatie en speciale soorten worden in het bijzonder bewonderd als daar bijv. bij excursies de aandacht op wordt gevestigd. Geef waar mogelijk de bezoekers de mogelijkheid om een deel van deze vegetatie te overzien, eventueel over een knuppelpad om droge voeten te houden en zodat geen onkruidzaden e.d. worden verspreid. Kortgrazige natte graslanden op stevigere, vooral lemige zandbodems, verdragen extensieve betreding meestal goed.

Met bijdragen van:
André Aptroot, 30.06.06; Moniek Nooren, mei/juni 2007

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website