Pad: Natuurtypen / Open duinen (N08) / Open duin (N08.02) / Witte duinen (Helmduinen) / Inrichting

Witte duinen (Helmduinen)

INRICHTING

Lokaal toelaten van kustafslag
Lokaal toelaten van kustafslag door flexibel om te gaan met zandsuppleties overstijgt de verantwoordelijkheid van de natuurbeheerders en vereist samenwerking van verschillende instanties. De bedoeling is dat de zeereep dient als aangrijpingspunt - en zandbron - voor dynamiek en parabolisering in het achterliggende duingebied. Deze maatregel kan alleen worden toegepast als de duinen geen zeewerende functie hebben of als deze functie door andere duinen verder landinwaarts kan worden overgenomen. De eerste experimenten met kustafslag, in Noord-Holland en op het midden van Terschelling, wijzen er op dat er weer op vrij grote schaal spontane verstuiving op kan treden na het kunstmatig beschadigen van de zeereep.

Met bijdragen van:
Rienk Slings, oktober 2007, Bas Arens, september 2007, en Moniek Löffler, juli 2007.

Literatuur:
Boom, B van den, J Holtland & E Lammerts, 2004. De duinen van Staatsbosbeheer. Evaluatie van herstelbeheer in de kuststrook. Rapport Staatsbosbeheer.

Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, 2002. Leidraad Zandige Kust.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website