Pad: Natuurtypen / Open duinen (N08) / Strand en embryonaal duin (N08.01) / Embryonale duinen / Regulier beheer

Op landschapsschaal ontwikkelen embryonale duinen zich alleen daar, waar er niet of nauwelijks wordt ingegrepen in de natuurlijke verstuivingprocessen. Niets doen is dus het beste beheer, maar omdat we Nederland droog willen houden, is dat slechts op beperkte schaal mogelijk. Gelukkig worden bestaande mogelijkheden wel in toenemende mate onderkend en uitgebuit.
Op standplaatsniveau is geen specifiek beheer en onderhoud nodig. Juist het achterwege laten van beheer en onderhoud en het laten liggen van vloedmerken is essentieel voor de aanwezigheid van dit dynamische natuurtype.

Met bijdragen van:
Emiel Brouwer, juli 2007, Bas Arens, september 2007, en Andre Aptroot, juli 2006

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website