Pad: Natuurtypen / Open duinen (N08) / Strand en embryonaal duin (N08.01) / Embryonale duinen / Inrichting

Duinheide

INRICHTING

Recreatievrije zones instellen
Door een goede ruimtelijke scheiding tussen de functies recreatie en natuur kan de embryonale duinvorming op een deel van de stranden worden bevorderd. Op drukbezochte stranden verhinderen intensieve betreding en strandreiniging de duinvorming en is deze beperkt tot een smalle zone aan de duinvoet. Het heeft geen zin om daar de embryonale duinvorming te stimuleren. Door het creëren of handhaven van recreatievrije zones, tenminste in voorjaar en zomer, krijgt de duinvorming in die zones wel kansen. De recreatievrije zones zijn ook essentieel voor de vestiging en geslaagde voortplanting van broedvogels op strand en embryoduinen.

Embryonale duinvorming via kustlijninrichting sturen
De netto zandaanvoer wordt bepaald door de zandaanvoer minus de erosie. Door het wegslijten van zand tegen te gaan, is op veel plekken bedoeld of onbedoeld de embryonale duinvorming gestimuleerd. Een goed voorbeeld is de aanleg van de stuifdijk op de Boschplaat op Terschelling. Aan de noordkant van de dijk is kustaangroei gaan overheersen en daar liggen nu talrijke embryonale duinen, in een zone die zich tot op vele honderden meters van de stuifdijk vandaan uitstrekt. Keerzijde hiervan is, dat ook de successie op de kwelders aan de zuidkant van de dijk sterk versneld is en jonge stadia van de kweldervorming vrijwel zijn verdwenen.
Het is dus mogelijk om via de inrichting van een kustlijn de embryonale duinvorming te sturen, maar er moet dan wel goed rekening worden gehouden met overige natuurtypen van de kust en met de effecten op de lange termijn. De vorming van ‘microparaboolduinen' in gekerfde zeerepen kan hier als voorbeeld dienen.

Met bijdragen van:
Bas Arens, september 2007, Emiel Brouwer, juli 2007 en Andre Aptroot, juli 2006

Literatuur:
S.M. Arens & R.M.K. Haring, 2005. Een visie op dynamisch duinbeheer en aardkundige waarden. In: Eigenaardig Nederland. KNNV Uitgeverij en Stichting Aardkundige Waarden.
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, 2002. Leidraad Zandige Kust.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website