Pad: Natuurtypen / Open duinen (N08) / Strand en embryonaal duin (N08.01) / Embryonale duinen / Herstelbeheer

Duinheide

HERSTELBEHEER

Selectieve strandreiniging
Op minder bezochte stranden kan het natuurlijke proces van de ontwikkeling van embryonale duinen kan worden gestimuleerd door over te gaan op selectieve strandreiniging. Hierbij worden alleen de anorganische aandelen verwijderd. Dit kan al binnen enkele jaren leiden tot regeneratie van embryonale duinen. Het geven van de instructie aan chauffeurs van zware reinigingsmachines om Biestarwegras te ontzien kan hierbij helpen.

Bij zandsuppleties duinvorming bevorderen?
Op steeds meer plaatsen hebben zandsuppleties, onbedoeld, aanleiding gegeven tot het ontstaan van embryonale duinen. Soms gebeurde dat op de plekken waar de suppleties plaatsvonden, soms 'stroomafwaarts' van die plekken. Mogelijk kan in de toekomst bij de zandsuppleties de embryonale duinvorming op zulke plekken, of op andere voor duinvorming kansrijke delen van de stranden, verder worden bevorderd of aangestuurd. Dat kan gebeuren door rekening te houden met de te verwachten processen van erosie, sedimentatie en overstuiving (zie subpagina Inrichting van Embryonale duinen). Echter: de vorming van een gesloten gordel van Biestarwegrasduinen en de opvolging daarvan door Helmduinen maakt de nieuwvorming van ‘microparaboolduinen' in de zeereep onmogelijk. Op plaatsen waar door een gebrek aan zandaanvoer van nature geen nieuwe, gesloten zeereep kan ontstaan, zoals in eroderende delen van de duinen van noordelijk Noord-Holland en op de waddeneilanden is zandsuppletie dus ongewenst.

Aangezien de karakteristieke fauna van vloedmerken en embryoduinen is aangepast aan het dynamische karakter van deze biotopen, zal naar verwachting de vestiging van diersoorten in de nieuwe duintjes niet problematisch zijn. Onderzoek hieraan ontbreekt echter.

Met bijdragen van:
Bas Arens, september 2007, Rienk Slings, oktober 2007, Moniek Löffler juli 2007, Emiel Brouwer juli 2007 en Andre Aptroot, juli 2006

Literatuur:
S.M. Arens, M. Witteveldt, J. Kloppenburg en F. Erinkveld, 2004. Duurzame verstuiving in de Schoorlse Duinen; Resultaten monitoring 1999-2004. Amsterdam, Arens Bureau voor Strand- en Duinonderzoek RAP2004.08 in opdracht van Staatsbosbeheer Regio Noord-Holland. Ca 50 pp.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website