Close Menu

Het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)

  • is een onafhankelijk en innovatief platform waarin beheer, beleid en wetenschap op het gebied van natuurherstel en -beheer samenwerken;
  • ontwikkelt en verspreidt kennis met als doel het structureel herstel en beheer van natuurkwaliteit.

Landschappen

Bij elk landschap is aangegeven welke beheertypen hieronder vallen. 
 

  • = Beekdallandschap
  • = Cultuurlandschap
  • = Droog zandlandschap
  • = Duin- en kustlandschap
  • = Grote zoete wateren
  • = Heuvellandschap
  • = Laagveen- en zeekleilandschap
  • = Nat zandlandschap
  • = Rivierenlandschap
  • = Zee en wad