Pad: Natuurtypen / Droge heiden (N07) / Droge heide (N07.01) / Jeneverbesstruweel / Regulier beheer

Jeneverbesstruweel

REGULIER BEHEER

Het huidige beheer van de Jeneverbesstruwelen komt vooral neer op het tegengaan van bosvorming waarbij het struweel opgaat in dennenbos of ander bos. Verder heeft bescherming van de huidige populaties van Jeneverbes tegen brand, schaduw, stormschade en overbegrazing een hoge prioriteit. Door bos tot op een afstand van 30 meter rond de struwelen weg te kappen, is te voorkomen dat beschaduwing plaatsvindt of omvallende bomen op de struwelen terecht komen en bosbranden de struwelen bereiken.

Met bijdragen van:
Emiel Brouwer, augustus 2007; André Aptroot, augustus 2006.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website