Pad: Natuurtypen / Droge heiden (N07) / Droge heide (N07.01) / Jeneverbesstruweel / Inrichting

Jeneverbesstruweel

INRICHTING

Nieuwe Jeneverbesstruwelen
Versnippering lijkt voor de Jeneverbes geen belangrijke reden voor achteruitgang te zijn. Toch kan bij het aanleggen van de EHS ook rekening worden gehouden met Jeneverbesstruiken. Bijvoorbeeld door landbouwgronden grenzend aan jeneverbesstruwelen af te graven tot op een diepte waarin geen fosfaat uit de landbouw meer is doorgedrongen. Deze bodem is dan voedselarm en vaak nog enigszins gebufferd; goede omstandigheden voor vestiging van Jeneverbes.

Ook zijn veel Jeneverbesstruwelen ontstaan op dichtgroeiende stuifzanden. Bij het beheer van stuifzanden moet daarom ook aandacht zijn voor de oudere successiestadia; het Korstmos-Dennenbos, het Gaffeltand-Eikenbos en de Jeneverbesstruwelen.

Met bijdragen van:
Emiel Brouwer, augustus 2007; André Aptroot, augustus 2006.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website