Pad: Natuurtypen / Voedselarme venen en vochtige heiden (N06) / Zwakgebufferd ven (N06.05) / Zeer zwak gebufferd ven / Inrichting

Zeer zwak gebufferd ven

INRICHTING

Een nieuwe kans voor de flora en fauna van vennen doet zich voor bij de afwerking van zand- en grindwinningen. Dankzij hun grondwatervoeding en afmetingen zijn de plassen die in zulke gebieden zijn ontstaan, vaak arm aan fosfaat en koolstof. Een deel van die plassen is zuur of zwak gebufferd. Spontane vestiging van onder meer Knolrus (Juncus bulbosus), Gesteeld glaskroos (Elatine hexandra), Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius), Vlottende bies (Eleogiton fluitans) en zelfs Drijvende waterweegbree (Luronium natans) is er al waargenomen. Wanneer de oevers vlakker en onregelmatiger worden afgewerkt, kan zich hier een completere venflora ontwikkelen. Dankzij de koolstof- en fosfaatarmoede zijn ook de perspectieven voor de lange termijn hier goed.

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website