Pad: Natuurtypen / Voedselarme venen en vochtige heiden (N06) / Hoogveen (N06.03) / Actief hoogveen / Inrichting

Actief hoogveen 

Inhoud van deze pagina

INRICHTING

Nieuw hoogveen
Hoogveenontwikkeling duurt duizenden jaren als ze begint vanaf natte minerale bodem of in open water. Voorlopig biedt het herstel van aangetast hoogveen voldoende uitdaging. Bij herstel van hoogveenrestanten gaat het vaak om maatregelen waarbij ook de omgeving wordt betrokken en een inrichting op landschapsschaal nodig is. Deze vormen van inrichting worden besproken bij het ‘Herstelbeheer'. Overigens kan de ontwikkeling naar hoogveen ook optreden in veenheide of veenbos in laagvenen bij niets-doen-beheer.

Blijf op de paden
Gezien de kwetsbaarheid en de uniekheid kunnen rustende en actieve hoogvenen niet opengesteld worden voor bezoek, en ze zijn dat ook in de praktijk geen van allen. Als een verbodsbord niet afdoende lijkt, kan een waarschuwing tegen de giftige Adders die er voorkomen helpen. Sommige gebieden zijn goed te overzien vanaf aangrenzende paden of dammen die zijn aangelegd ten behoeve van vernatting van het hoogveenrestant. Er zijn uitkijkpunten zoals bij het Bargerveen en de Engbertsdijksvenen en bij het Fochteloërveen staat een uitkijktoren van waaruit ook de Kraanvogels (Grus grus) goed zijn te zien.

Met bijdragen van: André Aptroot, september 2006

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website