Pad: Natuurtypen / Voedselarme venen en vochtige heiden (N06) / Veenmosrietland en moerasheide (N06.01) / Moerasheide / Regulier beheer

Moerasheide

REGULIER HERSTEL

Opslag tegengaan
Moerasheide kan soms gemaaid worden. Voorwaarden zijn een stevige bodem zonder veel microreliëf en geen grote structuurverschillen in de vegetatie. Het maaien van moerasheide is een effectieve manier om opslag van bomen struiken en bramen tegen te gaan. Op plaatsen waar dit niet mogelijk is kan de opslag het beste af en toe verwijderd worden. In moerasheides - zoals in de veenmosrietlanden - treedt bodemverdichting op bij gebruik van zwaar materieel bij het maaien. Bij bodemverdichting krijgt Pitrus (Juncus effusus) de kans zich explosief uit te breiden met alle gevolgen van dien, met name verlies aan biodiversiteit.

Met bijdragen van:
André Aptroot, 5.12.2006; André Jansen, 30.11.2006; Boudewijn Beltman 21.4.2007

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website