Pad: Natuurtypen / Voedselarme venen en vochtige heiden (N06) / Veenmosrietland en moerasheide (N06.01) / Moerasheide / Inrichting

Moerasheide

INRICHTING

Niet kwetsbaar voor betreding
Alle moerasheides liggen in natuurreservaten en geen ervan zijn toegankelijk voor het publiek. Dat wil overigens niet zeggen dat er nooit iemand komt, want de meeste liggen zeer afgelegen midden in polders of moerasgebieden, zonder enige toezicht. De lichte betreding zoals die nu plaatsvindt is niet problematisch.

Met bijdragen van:
André Aptroot, 5.12.2006; André Jansen, 30.11.2006; Boudewijn Beltman 21.4.2007

| Bedreigingen | Regulier beheer | Herstelbeheer | Inrichting |

 

Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein Zoeken in de
infobladen

(U gaat naar de
website van
Groen Kennisnet)
Groen Kennisnet, een netwerk van kennisportalen in het groene domein
Homepage
Home | Colofon | Print pagina
Zoek binnen deze website